openmonumentendagarnhem

Waalse kerk

Heb je je altijd al verwonderd over dat leuke kerkje naast het politiebureau? Kom zaterdag binnen, bekijk de video met de reconstructie van het Agnietenklooster waarvan de kapel in de 15e eeuw deel uitmaakte. Hoor over de geschiedenis van de Hugenoten die de kerk sinds 1751 gebruiken en over de geloofsgemeenschappen die tegenwoordig de kerkruimte delen!
Hieronder staan alle activiteiten van Open Monumentendag met het thema ‘Leven en Doorgeven’.

De Waalse Kerk is in 1450 gebouwd als kapel bij het Agnietenklooster, nonnenklooster van de Franciscaanse zusterorde. In 1636 werden de kloostergebouwen en de kapel overgedragen aan het Sint Catherina gasthuis, dat in 1751 de kapel ter beschikking stelde aan de Franstalige Waalse Hervormde Gemeente. De Waalse kerk is vanaf 1859 eigenaar van het gebouw.
De kerk werd in september 1944 zwaar beschadigd; in 1952 was de herbouw en restauratie voltooid.
De kerk is als gotische kapel gebouwd. De voorgevel is na de Tweede Wereldoorlog gerestaureerd in de stijl van de Delftse school. De deur bij het balkon in de zuidgevel was vroeger de doorgang naar het kloostercomplex.

Het kerkgebouw wordt tegenwoordig niet alleen gebruikt door de leden en vrienden van de Waalse kerk, maar ook door de Doopsgezinde gemeente, de Evangelische Broedergemeente, de Jansbeek Ekklesia en voor het Coventry-gebed dat elke vrijdag rond het middaguur plaatsvindt.

Leven & Doorgeven

Activiteiten in de Waalse kerk op 9 september

De Waalse kerk doet ook dit jaar weer mee met de Open Monumentendag 9 september 2023.
Geïnspireerd op de titel ‘Leven en Doorgeven’ en vanuit ‘levend erfgoed’ toont de Waalse kerk kunstzinnige bijdragen van mensen uit de verschillende kerkelijke groeperingen die gebruik maken van de kerk.

  • Een mooie, kleurrijke en devote bijdrage levert de Jansbeek Ekklesia met banieren van schilderessen van Capella Eusebiana èn koorzang van Capella Eusebiana onder de titel ‘Muziek in het Agnietenklooster’. Deze koorzang is gepland om 13:30, 14:00 en 14:30 uur.
  • Patricia Achenbach zal aanwezig zijn met diverse illustraties, schilderwerk en gedichten. Voor meer info over haar werk: www.achenbachenveira.nu Patricia exposeert momenteel onder andere in het Deventer Ziekenhuis.
  • Margré Lakenveld toont een aantal van haar bijzondere en ontroerende schilderijen.
  • De bekende iconenschilder Piet van der Heide zal aanwezig zijn met een aantal van zijn iconen. Tevens geeft hij uitleg over de betekenis van iconen in religie en het schilderen ervan.
  • Anke de Jonge heeft zich bekwaamd in het maken van prachtige stenen beelden en zij brengt er een aantal mee naar onze kerk.
  • Marianne Epiney toont haar talenten met een aantal schilderijen.
  • Diny van der Lee brengt een kleine selectie mee van haar edelsmeedwerk.

Op deze dag bent u van harte welkom in de Waalse kerk, die een lange en soms roerige geschiedenis heeft. Met kunst proberen de makers een verbinding te leggen tussen verleden en toekomst.

De kerk is geopend op zaterdag 9 september van 10:00 tot 16:30 uur.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je in voor de OMD nieuwsbrief.