openmonumentendagarnhem

Stedelijk Gymnasium Arnhem

Alleen met rondleiding te bezoeken! Je kunt je aanmelden via de website

Het Stedelijk Gymnasium is een van de fraaiste schoolgebouwen in Arnhem, met in en rond het gebouw een unieke collectie objecten die op Open Monumentendag bekeken kunnen worden.

Het Stedelijk Gymnasium is een gaaf voorbeeld van het nieuwe functionalisme/de Delftse School. Het is ruim opgezet met haaks op de hoofdbouw staande zijvleugels, die van twee kanten licht ontvangen. Karakteristiek voor het pand is de grote toren, geïnspireerd door het stadhuis van Stockholm, naast een vrij bescheiden ingang. Omdat het is ontworpen voor het daltononderwijs van het toenmalige Thorbecke Lyceum zijn er brede gangen met studienissen voor zelfstudie. Er kwam een grote aula, die mede bestemd was voor andere gemeentelijke scholen.

Stedelijk Gymnasium
In de periode 2004-2007 is het gebouw heringericht voor het Stedelijk Gymnasium, waarbij elke gang bestemd werd voor een cluster van vakken. In een nieuw onderwijsconcept werden de studienissen weer belangrijk. Om rust in de twee lange gangen van de hoofdbouw te krijgen werd daarachter een ‘traverse’ gebouwd, een grote glazen aanbouw voor de verplaatsing van leerlingen tussen de lessen. Het Thorbeckegebouw had twee gymnastiekzalen, waarvan er één in 2004 is afgebrand en vervangen is door nieuwbouw.
Bij dit gebouw hoorden tot 2007 grote sportvelden, waarvan een deel is opgeofferd om een parkje voor de wijkbewoners aan te leggen.
Vanaf de Thorbeckestraat gezien is links van het gebouw een conciërgewoning te zien uit dezelfde tijd. Deze is in 2007 afgestoten en maakt dus geen deel meer uit van dit bijzondere complex.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je in voor de OMD nieuwsbrief.