openmonumentendagarnhem

De Laar. Rondleiding Kunstroute

LET OP! In de flyer staan de rondleidingen door De Laar per abuis onder de activiteiten van zaterdag én zondag. De rondleidingen zijn echter alleen op zondag!

Heeft een wijk als De Laar uit de jaren 70/80 wel historie?
Jazeker, keizer Napoleon is met zijn gevolg in 1813 nog langs de Randweg gekomen en er blijkt een oude mijlpaal in de struiken te staan.
En kunst is er ook!
In de jaren 70 zijn er plannen gemaakt voor een kunstproject. Wat is er gerealiseerd? En wat is er de laatste jaren bijgekomen aan publieke kunst? Leden van de kunst- en cultuurgroep De Laar leiden je rond.

Twee rondleidingen op zondag 10 september: de eerste van 11.00-12.30 en de tweede van 13.30-15.00 uur
Startpunt Boerderij De Kroon, Randweg 2, 6845 AC Arnhem

Buurtschap De Laar
Het woord Laar betekent woeste grond, moerassig land, broekland en open plek in het bos.
Er was weinig bebouwing in het buurtschap De Laar en het westelijke deel van het buurtschap Rijkerswoerd. Er stonden slechts een paar boerderijen: boerderij De Kroon (eerste vermelding omstreeks 1609, in de oorlog verwoest en weer herbouwd na de oorlog), boerderij De Laar, nu de Buitenplaats, en de boerderij van de familie van der Broek, waar in de oorlog veel onderduikers zaten. Deze boerderij is aan het eind van de oorlog verwoest.
Het buurtschap omvatte ook de tegenwoordige wijk de Schuytgraaf (gebouwd vanaf 2004) en werd aan de oostkant begrensd door de Batavierenweg. Aan de noordkant liep de grens langs de Eldense Zeeg en aan de zuidkant langs de Laarstraat. De wijk De Laar-Oost lag in het buurtschap Rijkerswoerd.
Tijdens een wapenstilstand van de 80-jarige oorlog (1603-1609) werd de Grift gegraven met een jaagpad er langs voor een trekschuit. Dit vormde tot 1909 een verbindingsroute tussen Arnhem en Nijmegen. Vanaf 1909 reed er een stoomtram. De Grift liep ook door De Laar langs de Randweg
In 1897 werd buurtschap De Laar doorsneden door de spoorlijn Arnhem-Nijmegen.

Woonwijk van Arnhem
In 1974 werd de woonwijk De Laar gebouwd.
Als reactie op de monotone flatwijken uit de jaren zestig werd besloten dat De Laar een zogenaamde “bloemkoolwijk” moest worden met langs De Kroonse Wal een heus kunstproject. Waarom koos men hiervoor en wat is daarvan gerealiseerd?

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je in voor de OMD nieuwsbrief.