openmonumentendagarnhem

Paleis van Justitie

Velen zullen met ontzag kijken naar het Paleis van Justitie en zullen er nog nooit binnen zijn geweest. Toch zijn de meeste ruimtes publiekelijk toegankelijk! Er zijn veel noodzakelijke aanpassingen gedaan in 2021-2022, die zijn afgestemd op de cultureel-historische waarden van het gebouw en de zittingszalen. Kom een kijkje nemen als je meer wil weten over dit monument en de rechtspraak.

  • Met een plattegrond kunnen bezoekers zelf de openbare ruimtes van het Paleis van Justitie bekijken
  • Er is informatie over de kunst in de publieke ruimtes beschikbaar
  • Rondleidingen door Gilde Stadswandeling Arnhem om 10.30 u, 11.30 u, 12.30 u, 13.30 u, 14.30 u. Duur: ongeveer 45-60 minuten

In 1963 konden rechtbank en gerechtshof gaan rechtspreken in het nieuwe pand aan de Walburgstraat. Veel mensen beschrijven het pand als een betonnen massa en laat dat nou net de bedoeling zijn van de architect Frank Sevenhuijsen.

Sevenhuijsen koos voor een strak ontworpen, doosvormige massa. Het betonnen gevelframe loopt op alle vier de gevels door en versterkt de heldere rechthoekige grondvorm. Door de uitsparingen in het betonframe afwisselend open en dicht te maken en door enkele onderbrekingen in het frame, bracht de architect accenten aan, waar hij dat vanuit de achterliggende ruimten of accentuering van functies nodig vond.

Hij gaf de grote zittingszalen aan de Walburgstraat dubbelhoge ramen, en maakte de uitsparingen in het betonframe daarvoor incidenteel ook dubbelhoog. Juist de subtiele accenten die het betonblok doorbreken – de arcade, de trappen en de dubbelhoge ramen – maken van het gebouw een bijzonder staaltje stedenbouwkunde.

Het Paleis van Justitie heeft sinds 31 juli 2015 de status van Rijksmonument als gevolg van het Beschermingsprogramma Wederopbouw 1959-1965. In totaal zijn 90 objecten uit deze periode als Rijksmonument aangewezen vanwege hun belang voor de geschiedenis, architectuur en kunst van vroeg-naoorlogs Nederland. Dat betekent dat het gebouw op nationaal niveau van zeer grote cultuurhistorische waarde is. Het gaat hier om het stedenbouwkundig concept van het bestuurskwartier, de architectonische uitwerking van het gebouw en de combinatie van drie justitiële functies.

 

Leven & Doorgeven

Het Paleis van Justitie is een gebouw met een grote monumentale en culturele waarde. De meeste zittingszalen en andere openbare ruimtes zijn in de basis in 60 jaar niet aangepast. Maar de rechtspraak is uiteraard wel met de tijd meegegaan. Denk hierbij aan de digitale ontwikkelingen. Maar ook aan de rol van het slachtoffer en de eisen die dat meebrengt. Daarbij zijn er ook andere vormen van het oplossen van geschillen, zaken die voor de rechter komen. Mediation bijvoorbeeld, hiervoor is een hele andere inrichting van de zaal nodig.
We renoveerden in 2021 en 2022 (een groot deel van) de openbare ruimtes. Het gaat hier om functionele verbeteringen en aanpassingen aan de huidige eisen van techniek. Een aantal zittingszalen kreeg meer en betere audiovisuele en digitale middelen. Verder kwam er nieuw meubilair, verlichting en stoffering. Ook kreeg de akoestiek de aandacht. Niet alleen de zittingszalen kregen een make-over. Ook pers- en advocatenkamer, balies, opvang- en wachtruimten. Een begeleidingscommissie zorgde voor een optimale afstemming van deze renovatie op de cultureel-historische waarden van de zittingszalen. Vanaf maart 2022 zijn de openbare ruimtes en zittingszalen weer klaar voor jarenlange rechtspraak.
De openbare ruimtes ook echt openbaar. We laten publiek toe bij zittingen en het gebouw is vrij toegankelijk voor geïnteresseerden in architectuur en kunst.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je in voor de OMD nieuwsbrief.