Rondleiding Kunstroute De Laar

Ontdek de kunstwerken in wijk De Laar!

Voor het kunstproject De Kroonse in de wijk De Laar in Arnhem Zuid werd in de jaren zeventig het ontwerpplan gemaakt en in de jaren tachtig gerealiseerd. Het project is kenmerkend voor die tijd. Ontdek in deze rondleiding wat de oorspronkelijke plannen waren en wat er nu nog te zien is.

In De Laar is ook veel publieke kunst van na 2000 tot op heden met een geheel andere insteek. Hiervoor namen vaak bewoners, scholen en woningbouwverenigingen het initiatief, in plaats van kunstenaars en stedenbouwkundigen.

Deze rondleiding door cultuurgroep De Laar is een verrassende manier om dit deel van de stad (beter) te leren kennen. Als je de gehele kunstroute wilt lopen of fietsen, zijn er routeboekjes te verkrijgen bij bibliotheek Rozet, boerderij De Kroon en bezoekerscentrum Sonsbeek.

De Laar is sinds 1 januari 1974 een woonwijk van Arnhem. Daarvoor was De Laar een Elster buurtschap. Het gebied 'De Laar' werd in het noorden begrensd door de Eldense Zeeg, in het oosten door de Rijksweg Noord - Batavierenweg, in het zuiden door de Laarse Pijp bij de Laarstraat en in het westen door de Grote Molenstraat. 

Het woord 'laar' betekent woeste grond, moerassig land, broekland, open plek in het bos. De buurtschap 'De Laar' werd sinds 1879 doorsneden door de spoorlijn Arnhem-Nijmegen. Het oostelijk deel maakt sinds 1974 deel uit van de Arnhemse woonwijk De Laar West, het westelijk deel sinds 1 januari 1995 van Arnhem, sinds 2005 van de nieuwbouwwijk Schuytgraaf.

*Foto gemaakt en route ontwikkeld door Stichting Kunst in de Publieke Ruimte in Arnhem.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je in voor de OMD nieuwsbrief.